Hiển thị trên trang này : 1
Bộ lọc
Loại
Xem thêm

Giá

Cấp

Ngôn ngữ

Đánh giá của
 • Khóa Học: “Quản Lý Tài Chính, Kiếm Tiền & Đầu Tư Cá Nhân” Trần Thịnh Lâm -
  Đa số chúng ta chỉ tập trung kiếm tiền, mà quên đi kiến thức căn bản là quản lý tài chính. Việc quản lý tài chính tưởng như đơn giản, nhưng phần lớn chúng ta đều đang chi tiêu khá lãng phí & điều đó khiến chúng ta mãi trong vòng “luẩn quẩn” của tiền bạc (nhất là những ae có mức thu nhập 15-50 triệu/tháng, làm mãi mà không thấy dư đâu!). Việc sử dụng tiền không chỉ là TIẾT KIỆM, mà nó đòi hỏi TƯ DUY, tư duy trong cách sài tiền, cách lựa chọn những gì chúng ta cần mua. Thực tế thì, chúng ta thường mua sắm theo cảm xúc & rất dễ khiến bị mất tiền một cách lãng phí.
  24 Bài học 05:04:09 Giờ English Beginner
  ₫250000
  0
  0 Đánh giá của